سوره مبارکه نبا آیه 1.

عم یتساءلون

آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می‌کنند؟!


سوره مبارکه نبا آیه 2.

عن النبا العظیم

از اخبار بزرگ و پراهمیّت 


پیش از مشاهدات مربوط به وجود انرژی تاریک، کیهان شناسان دو سناریوی متفاوت برای آینده جهان متصور بودند. اگر چگالی جرم جهان بیشتر از مقدار بحرانی بود، جهان به اندازه بیشینه‌ای رسیده و شروع به فروپاشی می‌کرد. جهان چگالتر و داغ تر می‌شد تا سر انجام به وضعیتی مشابه وضعیتی که از آن شروع شده است برسد. به این فرایندمه‌رمب (به انگلیسی: Big Crunch) می‌گویند.در حالت دیگر اگر چگالی جهان با چگالی بحرانی برابر یا از آن کمتر بود انبساط کندتر شده اما هرگز متوقف نخواهد شد. با مصرف شدن تمام گازهای میان ستاره‌ای درون کهکشانها، زایش ستارگان متوقف می‌شود و ستاره‌ها کاملاً می‌سوزند و از خود کوتوله‌های سفید، ستاره‌های نوترونی وسیاهچاله به جای می‌گذارند. در روندی بسیار کند و تدریجی این اجسام با هم برخورد می‌کنند و سیاهچاله‌های بزرگتر و بزرگتری پدید می‌آید و دمای متوسط جهان به سمت صفر مطلق میل خواهد کرد - انجماد بزرگ. علاوه بر این اگر پروتون ناپایدار باشد ماده باریونی ناپدید خواهد شد و تنها تابش و سیاهچاله باقی می‌ماند. در نهایت سیاه چاله‌ها نیز بر اثر انتشار تابش هاوکینگتبخیر خواهند شد. انتروپی جهان تا نقطه‌ای افزایش خواهد یافت که هیچ شکل سازمان دیده‌ای از انرژی را نمی‌توان از آن استخراج کرد. این سناریو را مرگ گرمایی جهان می‌نامند.:sec VI٫Dمشاهدات جدید مبنی بر شتابدار بودن انبساط جهان، ایجاب می‌کند که بخشهای بیشتر و بیشتری از جهانی که هم اکنون قابل مشاهده است از افق رویداد ما فراتر می‌روند و ارتباط ما با آن بخشها قطع می‌شود. سرانجام نهایی نامعلوم است. مدل لامبدا-سی دی ام (به انگلیسی: Lambda-CDM model(ΛCDM)) انرژی تاریک را به صورت یک ثابت کیهان‌شناسی در نظر می‌گیرد. این نظریه پیشنهاد می‌کند که تنها سامانه‌های گرانشی مانند کهکشانها منسجم می‌مانند و در نهایت آنها نیز بر اثر انبساط و سرد شدن جهان دچار مرگ گرمایی می‌شوند. سایر نظریات مطرح شده برای انرژی تاریک، مانند نظریه انرژی‌های فانتومی پیش بینی می‌کنند که در نهایت خوشه‌های کهکشانی، سیاره‌ها، هسته و خود ماده بر اثر انبساط روزافزون، به سرنوشت مه‌گسست دچار می‌شوند و از هم گسیخته می‌شوند.


سوره مبارکه نبا آیه 3.

الذی هم فیه مختلفون 

که درباره آن نظریه های مختلف دارند!


مه‌بانگ به عنوان نظریه توصیف‌گر مبدأ جهان، جهت‌گیری‌های مذهبی و فلسفی بسیاری برانگیخته است.و در نتیجه این نظریه به یکی از داغ‌ترین موضوعات در مباحثه میان دین و دانش بدل شده‌است. برخی بر این باورند که نظریه مه‌بانگ نشانگر وجود خداست و برخی نیز نشانه‌های آن را در کتب مقدس خود پیدا کرده‌اند، در حالیکه برخی دیگر عقیده دارند که با نظریه مه‌بانگ وجود مفهوم یک پدیدآورنده غیرضروری است.

مه‌بانگ به خودی خود یک نظریه فیزیکی است و تأیید درستی و نادرستی آن از طریق مشاهدات تجربی امکانپذیر است، اما از آنجا که در مورد مبدأ واقعیت حرف می‌زند، نتیجه‌گیری‌های خداشناسانه‌ای در ارتباط با مفهوم پیدایش از هیچ به دنبال دارد. علاوه بر این بسیاری از خداشناسان و فیزیکدانان، نظریه مه‌بانگ را نشانه‌ای از وجود خدا می‌دانند.یکی از بحثهای پرطرفدار در مورد وجود خدا به نام «کیهان‌شناسی کلام» بر پایه نظریه مه‌بانگ استوار است.


سوره مبارکه نبا آیه 4.

کلا سیعلمون

هرگز چنین نیست ، و بزودی می‌فهمند!


یعنی این اتفاق قبل از متوجه شدن و پی بردن انجام خواهد شد و بزودی  همگی کمتر از یک چهارم ثانیه خواهند مرد


سوره مبارکه نبا آیه 5.

ثم کلا سیعلمون

باز هم چنین نیست که آنها می‌پندارند، و بزودی می‌فهمند


یعنی دوباره یک چهارم ثانیه بوجود می آیند و این بار هم نمی فهمند چطوری ایجاد شده اند برای روز رستاخیز


سرعت نور در فضا از صوت بیشتر است و اگه واقعه خوفناکی در بیرون از کره زمین برای مجموعه ما اتفاق بیافتد قبل از اینکه صوت انفجار اصلی به ما برسد خواهیم مرد فقط شانس اینو داریم که صوت تاثیر اون اتفاق رو در نزدیکی خودمون متوجه بشیم برا همون خدا در قرآن همش از صیحه واحده به معنی درک کردن فقط یک صدا نام آورده است


سوره مبارکه نبا آیه 6.

الم نجعل الارض مهادا

آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟!


بعد آیه ۵ در این آیه خدا از نعمت مکان صحبت می کند مکان ما همین زمین خاکی است .

در تفسیر دیگر آیه مکان دیگری نیز در عالم وجود دارد که ما بر روی آن سوار هستیم و آن مکان دیگر پس زمینه کیهان است موجی است که تمام ماده در کیهان بر روی آن موج سوار هستند و اگر این موج نباشد بر روی آن ماده ای وجود نخواهد داشت مثل یک فرش که خدا مواد را روی آن پهن کرده باشد


در کیهان‌شناسی تابش زمینهٔ کیهانی (به انگلیسی:Cosmic Microwave Background radiation یا به اختصار CMB)

 تابشی الکترومغناطیسی است که سراسر کیهان را پوشانده‌است. 

این تابش، طیف جسم سیاهی با دمای ۲.۷۲۶ کلوین دارد. بنابراین بیشینهٔ این تابش در محدودهٔ ریزموج با بسامد ۱۶۰GHz و طول موج۱٫۹mm است.کیهان‌شناسان تابش زمینهٔ کیهانی را بهترین شاهد برای نظریهٔ مهبانگ می‌دانند.