دانشمندان ابررایانه جدیدی طراحی کردند که به کمک آن می توانند امواج ناشی از فعل و انفعالات سیاهچاله ها را بشنوند. این ابررایانه موسوم به SUGAR در دانشگاه سیراکیوس در امریکا مونتاژ می شود. ابررایانه SUGAR به زودی انبوهی از داده ها را از انستیتو فناوری کالیفرنیا دریافت خواهد کرد. SUGAR مجموعه یی از ۸۰ رایانه است که با قدرت ۳۲۰ سی پی یو و ۶۴۰ گیگابایت و با قابلیت دسترسی رندم به حافظه جمع شده است. این ابررایانه مجهز به سیستم داده یی LIGO است که برای تشخیص امواج جاذبه یی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این امواج در رخدادهای عظیم در کائنات دوردست مانند برخورد سیاهچاله ها یا انفجارات ابرنواخترها تولید می شوند. در حالی که «آلبرت اینشتین» وجود این قبیل امواج را در تئوری نسبیت خود در سال ۱۹۱۶ پیش بینی کرده بود اما چندین دهه طول کشید تا فناوری لازم برای شناسایی امواج مزبور به دست بشر ساخته شود.

سوره مبارکه عبس آیه 33.
فاذا جاءت الصاخة
هنگامی که آن صدای مهیب بیاید

 

سوره مبارکه فرقان آیه 12.
اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا
هنگامی که این آتش آنان را از مکانی دور ببیند، صدای وحشتناک و خشم آلودش با قطع و وصل شدن شدید همراه است می‌شنوند.

سوره مبارکه ملک آیه 8.
تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر
نزدیک است از شدّت غضب پاره پاره شود؛ هر زمان که گروهی در آن افکنده می‌شوند، نگهبانان دوزخ از آنها می‌پرسند: «مگر بیم‌دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟!»

سوره مبارکه ملک آیه 7.
اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور
هنگامی که در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن می‌شنوند، و این در حالی است که پیوسته همجوشی دارد.

 

سوره مبارکه بقره آیه 19.

او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین

یا همچون بارشی از آسمان، که در آن تاریکیها(سیاهچاله) همراه با رعد و برق و صاعقه ببارد. آنها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهای خود می‌گذارند؛ تا صدای صاعقه را نشنوند. و خداوند به کافران احاطه دارد .